Tìm kiếmWeb Google   Tiếng Việt English
Giải đáp y khoa

Trả lời bạn đọc quan tâm tìm hiểu...
(14:56 24-09-2013)
Về chế độ ăn bệnh nhân nội trú của Bệnh viện 103 được thực hiện như thế nào?

Chi tiết »»

Video
Email nội bộ
Bản đồ trực tuyến
Liên kết website

Bộ môn - Khoa Nội thần kinh (AM4)


1.Thành lập Khoa Thần kinh - Tâm Thần: ngày 31 tháng 3 năm 1960.

2.Các đồng chí chủ nhiệm và phó chủ nhiệm Bộ môn

- Đại tá. GS. TS.  Đặng Đình Huấn: CNBM 1960-1984

- Đại tá. PGS Vũ Quang Bích: PCNBM 1980 - 1984, CNBM 1984-1989

- Đại tá. TS.  Dương Văn Hạng: PCNBM 1984; CNBM 1989 - 1997

- Đại tá. PGS. TS. Nguyễn Xuân Thản: PCNBM 1984-1997, CNBM 1997- 2001

- Đại tá. GS. TS. Hồ Hữu Lương: PCNBM 1998 - 1999

- Đại tá GS. TS. Nguyễn Văn Chương: PCNBM 1999-2001, Q. CNBM 2001-2003, CNBM từ 2003-nay.

- Đại tá, PGS. TS. Nguyễn Minh Hiện: PCNBM 2002-2006

- Thượng tá, TS. Nhữ Đình Sơn: PCNBM từ 2008-nay

3. Qúa trình phát triển

 • Thành lập Khoa Thần kinh - Tâm thần: 31 tháng 3 năm 1960 (năm 1962 thành lập Khoa Tâm thần độc lập).
 • Từ 1966, gọi là Bộ môn Thần kinh - Tâm thần (với 2 khoa lâm sàng Thần kinh và Tâm thần), cùng với với quyết định thành lập Trường Đại học Quân y của Bộ Quốc phòng và khóa bác sĩ dài hạn đầu tiên.
 • Từ tháng 4 năm 1984 gọi là Bộ môn Thần kinh vì Bộ môn Tâm thần được thành lập, tách riêng ra khỏi Bộ môn Thần kinh - Tâm thần. Bộ môn còn một khoa lâm sàng là Khoa Thần kinh.
 • Tháng 6 năm 2006 thành lập Khoa Đột quỵ, Bộ môn có 2 khoa lâm sàng là Khoa Thần kinh và Khoa đột quỵ.

4. Đội ngũ cán bộ hiện nay:

- Giáo sư: 01, PGS: 02, Tiên sĩ: 01, Thạc sĩ: 04 và nhiều bác sĩ khác

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Khi thành lập:

+ Giảng dạy về chuyên ngành Thần kinh và Tâm thần

+ Điều trị các bệnh nhân thần kinh và tâm thần của quân đội

+  Nghiên cứu và phát triển khoa học Chuyên ngành Thần kinh và Tâm thần để phục vụ quân đội.

- Hiện nay:

Các nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học điều trị và nghiên cứu khoa học được thực hiện cho cả hai hệ thống Quân y và Dân y trong cả nước về chuyên ngành thần kinh.

 

6. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo:

- Giai đoạn trước 31 tháng 3 năm 1960:

Các bài giảng môn Thần kinh do PTS. BS. Đặng Đình Huấn đảm nhiệm, bệnh nhân thần kinh được điều trị chung ở Khoa nội A1 của Bệnh viện 103, do bác sĩ Ngô ứng Lân làm Chủ nhiệm khoa.

- Giai đoạn 1960 - 1965:

Mở lớp bác sĩ chuyên khoa Thần kinh - Tâm thần đầu tiên.

+ Giảng viên gồm có: PTS. Đặng Đình Huấn, PTS. Nguyễn Thiện Thành,

Chuyên gia Thần kinh - Tâm thần Kenarôp (người Bungari).

+ Học viên gồm 5 người: BS. Vũ Quang Bích, BS. Lưu Đình Đĩnh, BS. Ngô Anh Xuyến, BS. Lý Anh Tuấn, BS. Nguyễn Văn Thu.

- Giai đoạn 1966 - 1970:

Nhiệm vụ huấn luyện của Bộ môn Thần kinh - Tâm thần (với 2 khoa lâm sàng Thần kinh và Tâm thần) nặng nề hơn. Giảng viên gồm có: PTS. Đặng Đình Huấn và BS. Phan Chúc Lâm.

- Giai đoạn 1971 - 1975:

 • Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến chàng Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn tăng tiến công và giải phóng miền Nam, Bộ môn - Khoa còn có nhiệm vụ cử cán bộ đi chiến trường B phục vụ chiến đấu.
 • Về huấn luyện: ngoài việc giảng dạy thần kinh cho các lớp bác sĩ dài hạn và chuyên tu, Bộ môn còn tuyển sinh và khai giảng lớp chuyên khoa I Thần kinh - Tâm thần đầu tiên của nhà trường (năm 1973). Những học viên gồm: BS. Nguyễn Xuân Thản, BS. Hoàng Văn Thuận, BS. Phạm Nhân Chính, BS. Lê Văn Chới, BS, Trương Quang Tuyết, BS. Đỗ Kim Lan.
 • Tháng 10 năm 197l BS. Hồ Hữu Lương, Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - Bệnh viên 4 - Quân khu 4 được điều về làm bác sĩ điều trị và giáo viên của Bộ môn - Khoa Thần kinh.
 • Năm 1972, BS. Dương Văn Hạng đi thực tập sinh về thần kinh học ở Học viện Quân y Ki-rôp (Liên Xô) về làm giáo vụ bộ môn.
 • Năm 1973, Bộ mụn Thần kinh được giao thêm nhiệm vụ giảng dạy về đông y. Bộ mụn - Khoa Thần kinh được bổ sung một số bác sĩ làm nhiệm vụ này do BS. Nguyễn Sỹ Viễn phụ trách, đến năm 1978 tách ra thành lập Bộ môn - Khoa Y học dân tộc.

- Giai đoạn 1976 - 1980:

 • Bộ môn tuyển sinh lớp chuyên khoa I Thần kinh - Tâm thần khoá II và III, giảng dạy các lớp dài hạn và chuyên tu, đồng thời cử giáo viên thay nhau đi dạy ở Phân hiệu 2 thành phố Hồ Chí Minh.
 • PTS. Nguyễn Xuân Thản đi làm nghiên cứu sinh ở Rumani năm 1976, về nước năm 1980.

- Giai đoạn 1981 – 1985:

 • Tháng 4/1984 thành lập Bộ mộn Tâm thần, tách ra khỏi Bộ môn Thần kinh - Tâm thần; BS. Lê Hải Chi làm Chủ nhiệm Bộ môn Tâm Thần, BS. Vũ Quang Bích làm Chủ nhiệm Bộ môn kiêm Chủ nhiệm Khoa Thần kinh.
 • PTS. Nguyễn Xuân Thản và PTS. Dương Văn Hạng được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Bộ môn (có 2 Phó chủ nhiệm Bộ môn). BS. Nguyễn Văn Chương: sau khi đào tạo bác sĩ tại CHDC Đức từ năm 1977 đến năm 1984, được điều về khoa công tác năm 1984. BS. Nguyễn Thị Kim Liên: học viên dài hạn khoá 13, Học viện Quân y, về khoa công tác năm 1984. BS. Phan Việt Nga: học viên dài hạn khoá 14, Học viện Quân y về khoa công tác năm 1985.

- Giai đoạn 1986 – 1990:

 • Tiếp tục đào tạo bác sĩ dài hạn, nghiên cứu sinh, mở khoá đầu tiên đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp II về thần kinh, Bộ môn đã viết l cuốn sách về giáo trình Thần kinh học.
 • BS. Cao Hữu Hân: học viên dài hạn khoá 10, Đại học Quân y về Binh đoàn 12 công tác, sau đó chuyển về Bộ môn Nội cơ sở, tháng 7 năm 1987 được điều về Khoa Nội thần kinh. BS. Nguyễn Minh Hiện: học viên dài hạn khoá 10, Đại học Quân y về công tác tại Phòng khám bệnh Bệnh viện 103, tháng l năm 1989 được điều về Khoa Nội thần kinh.

- Giai đoạn 1991 - 1995:

 • Ngoài việc đào tạo bác sĩ dài hạn, nghiên cứu sinh và bác sĩ chuyên khoa cấp II, từ năm 1993 Bộ môn bắt đầu tuyển sinh và đào tạo lớp cao học Thần kinh khoá I (1993 - 1995).
 • Bộ môn đã viết nhiều sách chuyên đề về thần kinh và biên soạn đầy đủ chương trình đào tạo, giáo trình huấn luyện đại học và sau đại học.

- Giai đoạn 1996 - 2000:

 • Giảng dạy các lớp cao học, bác sỹ chuyên khoa II, nghiên cứu sinh, bác sĩ dài hạn, bác sĩ chuyên tu, cử nhân điều dưỡng, trung cấp y.
 • Giai đoạn này có 3 GV bộ mụn được Nhà nước phong học hàm Phó giáo sư, đó là: PGS. Vũ Quang Bích, PGS. Ngô Hữu Lương và PGS. Nguyễn Xuân Thản.
 • BS. Nhữ Đình Sơn công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân, về học cao học Thần kinh khóa 1997 - 1999, sau đó được biên chế về khoa công tác từ cuối năm 1999.

- Giai đoạn 2001 - 2005:

 • Đối tượng huấn luyện mở rộng, nhiệm vụ huấn luyện rất nặng nề, Bộ môn vẫn tiếp tục huấn luyện các lớp bác sĩ dài hạn, bác sĩ chuyên tu, trung cấp y và bắt đầu huấn luyện hệ dài hạn dân y và bác sĩ cử tuyển. Đào tạo sau đại học triển khai đều đặn hơn, năm 2003 tuyển sinh lớp cao học Thần kinh khoá 2003-2005 (1l học viên) và tiếp tục đào tạo nghiên cứu sinh.
 • Bộ môn đã tiến hành biên tập và in thêm một số cuốn sách chuyên đề, sách giáo khoa, giáo trình dạy đại học và sau đại học, sách điện tử phục vụ huấn luyện. Có những bước đột phḠtrong đào tạo.
 • TS. Nguyễn Văn Chương được nhà nước phong hàm Phó giáo sư (2004).

- Giai đoạn 2006 - 2011:

 • Đối t­ượng đào tạo phong phú, nhiệm vụ đào tạo nặng nề, tiếp tục đào tạo các lớp bác sĩ dài hạn Quân y và Dân y, bác sĩ đa khoa hệ 4 năm (chuyên tu) bác sĩ Tây Nguyên. Đào tạo sau đại học triển khai đều đặn và đủ các trình độ (TS, cao học, CK I, CK II, đào tạo chuyên khoa định hướng).
 • Lần đầu tiên đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Thần kinh (BS. Nguyễn Đức Thuận khóa 8 và BS. Đồng Thị Thu Trang khóa 10).
 • Hoàn thành bộ sách chuyên ngành 5 tập “Thực hành lâm sàng thần kinh học” và tái bản lần 1 và lần 2 bốn tập đầu.
 • PGS. TS. Nguyễn Văn Chương được phong học hàm Giáo sư (năm 2010).
 • TS. Nguyễn Minh Hịện và TS. Phan Việt Nga được phong học hàm Phó giáo sư (năm 2009).

7. Khen thưởng

- Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng 3 năm 1985.

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2000.

- Đơn vị quyết thắng: 7 năm (1967, 1968, 1983, 1984, 1985, 1986 và 1993).

- Huy chương tuổi trẻ sáng tạo: 5 lần.

- Học viện và Bệnh viện tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen.

Đăng tin lúc 16:08 ngày 23-09-2011

In trang    Gửi qua Y!M


Tin nổi bật

Ca ghép thận – tụy đầu tiên của Việt
(19:10 03-03-2014)
Rạng sáng  ngày 1/3/2014, tại Bệnh viện 103, Học viện Quân y, các thầy thuốc của Học viện đã tiến hành ca ghép thận – tụy đầu tiên từ người cho chết...

Chi tiết »»

Hội nghị khoa học “Đau trong thực hành...
(08:43 26-11-2013)
Thực hiện kế hoạch năm 2013, sáng 16/11/2013 Bệnh viện 103 và Hội Thần kinh học Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị khoa học chuyên đề: “ Đau trong thực...

Chi tiết »»

Bệnh viện 103 khám bệnh, tư vấn sức...
(23:03 19-11-2013)
Thực hiện Chương trình 12 Quân dân y kết hợp từ ngày 11 đến 15/11/2011, Bệnh viện 103 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị Bộ tư lệnh QK2, UBND tỉnh Sơn La,...

Chi tiết »»

Bệnh viện 103 tổ chức tập huấn chuyên...
(15:08 24-10-2013)
Thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2013 giữa Học viện Quân y với Đại học tổng hợp Quốc gia Singapore theo đề án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu...

Chi tiết »»

Đảng ủy Bệnh viện 103 tổ chức Hội...
(09:50 23-10-2013)
Ngày 18/10/2013, Đảng ủy Bệnh viện tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc tiếp tục hoàn thiện cơ...

Chi tiết »»

Ứng dụng khung nâng thành bụng ds-103 trong
(14:31 07-06-2012)
Phẫu thuật nội soi ổ bụng hiện nay đang phát triển mạnh mẽ với những lợi ích của phẫu thuật xâm nhập tối thiểu

Chi tiết »»

Quảng cáo
Đăng ký nhận bản tin
Bỏ đăng ký
 

BỆNH VIỆN 103
Địa chỉ : 261 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội