BỆNH VIỆN 103
{link_chuyen_theo_duong_dan_sanpham}

Thay khớp háng với phẫu thuật can thiệp tối thiểu tại khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh Viện 1O3


Trần Đình Chiến

Phạm Đăng Ninh

Tạp chí y - dược học quân sự số 2-2009

tóm tắt

Thay khớp háng với kỹ thuật can thiệp tối thiểu là 1 kỹ thuật mới. Nó cho phép phẫu thuật viên

có thể thay khớp háng qua một đường mổ nhỏ, tổ chức phần mềm bị can thiệp ít hơn, nhờ

vậy hạn chế tối đa các sang chấn do phẫu thuật, giảm lượng máu mất, giúp bệnh nhân (BN)

phục hồi nhanh sau phẫu thuật, tăng độ vững của khớp. Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh

viện 103 bắt đầu áp dụng kỹ thuật này từ 7 - 2005 đến nay cho 168 khớp với 116 BN, bước

đầu cho thấy đây là 1 phương pháp cho kết quả tốt.

* Từ khoá: Thay khớp háng; Phẫu thuật can thiệp tối thiểu.

 

Hip replacement combined with minimally invasive technique at department of trauma and orthopedics

103 hospital

Tran Dinh Chien

Pham Dang Ninh

Summ ary

Minimally invasive hip replacement is a new technique. It allows the surgeon to perform the

hip replacement through small incision. The advantages of this technique are: minimally exposure,

less trauma to the underlying structures, reduced blood loss, speed postoperative

recovery and avoid dislocation. The Department of Orthopeadics and Traumatology of 103

Hospital started this technique since 7 - 2005 and repleced 168 hips in 116 patients, early

results are exellent.

* Key words: Hip replacement; Minimally invasive surgery

Đăng tin lúc 23:57 ngày 04-09-2011BỆNH VIỆN 103
Địa chỉ : 261 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội