Trang chủ Thông báo

Thông báo

  • THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ THUỐC PROTAMIN SULFATE
  • 30/08/2022
  • Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp thuốc Hiện tại, Bệnh viện Quân y 103 đang tiến hành lập dự toán và kế hoạch mua sắm thuốc Protamin Sulfate phục vụ công tác điều trị của Bệnh viện....
  • THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ THUỐC HYDROXYUREA
  • 30/08/2022
  • Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp thuốc Hiện tại, Bệnh viện Quân y 103 đang tiến hành lập dự toán và kế hoạch mua sắm thuốc Hydroxyurea phục vụ công tác điều trị của Bệnh viện. Chúng...
  • THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ THUỐC BORTEZOMIB
  • 30/08/2022
  • Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp thuốc Hiện tại, Bệnh viện Quân y 103 đang tiến hành lập dự toán và kế hoạch mua sắm thuốc Bortezomib phục vụ công tác điều trị của Bệnh viện. Chúng...
Dịch vụ thiết kế website wordpress