Tâm thần

 • Rối loạn tâm thần do rượu và ma túy
 • 1 NGHIỆN RƯỢU 1.1        Khái niệm Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nghiện rượu là nhu cầu thèm muốn, đòi hỏi thường xuyên đồ uống có cồn, hình thành thói quen, gây rối loạn nhân cách, giảm khả năng...
 • Chẩn đoán và điều trị rối loạn lo âu
 • 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1.1: Đại cương Rối loạn lo âu là sự sợ hãi quá mức, không có nguyên nhân, do chủ quan của người bệnh và không thể giải thích được do một bệnh tâm thần...
 • Rối loạn cảm xúc lưỡng cực
 • 09/10/2020
 • 1  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1.1    Khái niệm Rối loạn cảm xúc lưỡng cực là rối loạn cảm xúc được đặc trưng bằng một giai đoạn rối loạn hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ, có phối hợp với...
 • Chẩn đoán và điều trị trầm cảm
 • 09/10/2020
 • 1:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1.1:   Khái niệm Theo DSM-5 (2013), rối loạn trầm cảm bao gồm trầm cảm chủ yếu, loạn khí sắc, trầm cảm do một chất và trầm cảm do một bệnh thực tổn. Rối loạn...
 • Giao tiếp thầy thuốc – bệnh nhân
 • 09/10/2020
 •   1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ GIAO TIẾP 1.1. Đặt vấn đề Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lí giữa hai hay nhiều người. Trong xã hội, con người phải sử dụng giao tiếp để: - Thống nhất hoạt...
 • Tâm lí người bệnh cơ thể
 • 09/10/2020
 •   Khi bị bệnh, tâm lí người bệnh cũng bị thay đổi. Sự thay đổi tâm lí người bệnh thường diễn ra trên hai bình diện: + Bình diện thứ nhất: mối quan hệ tương hỗ giữa hiện tượng tâm...
 • Điều trị và tổ chức điều trị tâm thần
 • 09/10/2020
 •   1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG Ngày nay, việc điều trị các bệnh tâm thần cũng tương tự như điều trị các bệnh nội khoa khác. Việc điều trị các bệnh tâm thần nhằm mục đích sau: - Cắt...
Dịch vụ thiết kế website wordpress