Trang chủ Giới thiệu Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

T6, 09/10/2020

MISSION, VISION AND CORE VALUES OF MILITARY HOSPITAL 103

 

1. SỨ MẠNG

Khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; tham gia đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; nghiên cứu khoa học y học và y học quân sự, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến.

MISSION

The mission of Military Hospital 103 is to provide healthcare services for military personnel and civilians,to participate in the education of high quality healthcare professionals, to conduct research in medical sciences and military medicine,and to apply and transfer advanced technology.

 

2. TẦM NHÌN

Phấn đấu trở thành bệnh viện đa khoa hiện đại hàng đầu – cơ sở thực hành y khoa mẫu mực; nghiên cứu khoa học, y học chuyên sâu.

VISION

To becomea leading general hospital, a center of excellence inmedical education and research nationwide.

 

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chuyên nghiệp – Hiệu quả – An toàn – Hợp tác.

CORE VALUES

Professionalism – Efficiency – Safety – Collaboration.

 

 

 

 


Dịch vụ thiết kế website wordpress