Trang chủ Quy trình lĩnh thuốc, mua thuốc

Quy trình lĩnh thuốc, mua thuốc

  • Hướng dẫn quy trình mua thuốc
  • Áp dụng đối với bệnh nhân thuộc chế độ Dân khám tại khoa Khám Bệnh, khoa cấp cứu nội, khoa cấp cứu ngoại     Bệnh nhân chế độ Dân khám tại khoa Khám bệnh, khoa cấp cứu nội, cấp cứu...
  • Hướng dẫn quy trình lĩnh thuốc
  • Áp dụng đối với bệnh nhân thuộc chế độ Bảo hiểm Y tế - khám tại khoa Khám Bệnh   Bệnh nhân chế độ Bảo hiểm y tế khám tại khoa Khám bệnh, sau khi nhận phiếu khám bệnh, kết luận,...
Dịch vụ thiết kế website wordpress