Trang chủ Đơn vị hành chính Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

T6, 09/10/2020
BS CK2 Phạm Duy Hùng

Trưởng phòng

BS CK2 Phạm Xuân Quang

Phó trưởng phòng

CNĐD Lưu Thị Thanh

Hành chính trưởng

Trung tá Nguyễn Đăng Tứ

Trưởng ban Quân lực

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng ban Công nghệ Thông tin

Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch Tổng hợp

I. Lịch sử hình thành:

Ban Y vụ (tiền thân của phòng Kế hoạch Tổng hợp) thành lập ngày 20/12/1950.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp thành lập ngày 19/5/1999.

Thông tin liên hệ: Phòng Kế hoạch Tổng hợp/Bệnh viện Quân y 103, số 261, Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0967.811.616                Email: vanphonggt@gmail.com       

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Vị trí, chức năng:

a) Vị trí: Là cơ quan trực thuộc Bệnh viện Quân y 103.

b) Chức năng: Phòng Kế hoạch Tổng hợp có chức năng tham mưu về các mặt công tác:

          – Kế hoạch hoạt động của Bệnh viện, các khoa, phòng, ban.

          – Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

          – Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng, ban lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

b) Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

c) Tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong Bệnh viện. Phối hợp tổ chức huấn luyện, thay quân, nắm tình hình tổ công tác luân phiên tại đảo Nam Yết/Trường Sa.

d) Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn. Triển khai phát triển chuyên môn kỹ thuật.

e) Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa, phòng, ban trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

f) Phối hợp thực hiện công tác hợp tác quốc tế liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

g) Đảm bảo công tác làm bệnh án đầu vào, lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

h) Tổ chức công tác thường trực Bệnh viện.

i) Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

k) Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác khám chữa bệnh, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

l) Phối hợp với các đơn vị trong công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác.

m) Tổ chức giám định y khoa theo phân cấp.

n) Thực hiện công tác bảo hiểm y tế.

o)Thực hiện công tác công nghệ thông tin.

p) Thực hiện công tác quân lực.

q) Phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ vận động hiến máu tình nguyện.

s) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công: Khám sức khỏe tuyển sinh, phối hợp làm công tác chính sách, khám sức khỏe theo hợp đồng…

3. Mối quan hệ công tác:

a) Phòng KHTH là phòng nghiệp vụ của Bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Bệnh viện và sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện.

b) Với các Phòng, Ban, các Khoa chức năng của Bệnh viện: Là mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ trong công việc và chỉ đạo về nghiệp vụ.

c) Với cơ quan nghiệp vụ cấp trên là quan hệ chịu sự chỉ đạo về quản lý nghiệp vụ.

d) Với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội là mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ trong công việc.

III. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG

Phòng Kế hoạch Tổng hợp gồm các bộ phận:

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Hành chính trưởng.

Bộ phận Trợ lý: Nội, ngoại, cận lâm sàng, giám định y khoa, bảo hiểm y tế.

Ban Quân lực.

Ban Công nghệ Thông tin.

Bộ phận làm bệnh án.

Bộ phận lưu trữ.

IV. THÀNH TÍCH

01 Huân chương Chiến công hạng nhì

12 lần đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Nhiều Bằng khen, Giấy khen.

01 Thầy thuốc nhân dân (PGS.TS Đỗ Tất Cường), 5 Thầy thuốc ưu tú (BSCKII Nguyễn Thị Được, BS Lê Quang Khả, PGS.TS Nguyễn Thọ Lộ, PGS.TS Nguyễn Văn Khoa, BSCKI Trần Duy Vinh)./.

 


Dịch vụ thiết kế website wordpress