Trang chủ Đơn vị hành chính Phòng Hậu cần – Kỹ thuật

Phòng Hậu cần – Kỹ thuật

T6, 09/10/2020
Thượng tá Trần Duy Đông

Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật

 

Đại tá Lê Quang Vụ

Trưởng ban Quân y 

Trung tá Nguyễn Đình Tân 

Trưởng ban Quân nhu   

Thiếu tá CN Đào Văn Hiến

Đội trưởng Đội xe

 

Tên đơn vị: Phòng Hậu cần – Kỹ thuật

I. Lịch sử hình thành: thành lập ngày 20/12/1950

Thông tin liên hệ: Phòng Hậu cần – Kỹ thuật/Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

           Điện thoại: 069.566.451

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Là cơ quan chịu sự chỉ huy trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Hậu cần – Kỹ thuật/Học viện Quân y. Có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác hậu cần, kỹ thuật; tổ chức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đầy đủ, kịp thời, chính xác cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất; thực hiện công tác quản lý, xây dựng ngành và chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ các đơn vị cấp dưới.

2. Nhiệm vụ

a. Nhiệm vụ công tác hậu cần

  Chỉ huy cơ quan và đơn vị hậu cần cấp mình; chỉ đạo cơ quan hậu cần cấp dưới; tổ chức bảo đảm hậu cần trong toàn đơn vị.

  Nắm vững mọi mặt công tác hậu cần trong đơn vị, duy trì cơ quan và đơn vị thuộc quyền luôn sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện lệnh động viên theo trạng thái được quy định.

  Thu thập nghiên cứu tình hình các mặt liên quan, đề nghị người chỉ huy về chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, biện pháp bảo đảm hậu cần trong từng thời gian, từng nhiệm vụ của đơn vị.

  Quan hệ chặt chẽ với địa phương và các cơ quan có liên quan để tổ chức triển khai công tác bảo đảm hậu cần cho đơn vị.

  Tổ chức huấn luyện đơn vị nắm được những kiến thức phổ thông về công tác hậu cần và nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên hậu cần.

  Quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn hậu cần thuộc quyền; đề nghị với cấp uỷ đảng xét, đề bạt, bổ nhiệm. Có kế hoạch sử dụng, tạo nguồn cán bộ, nhân viên chuyên môn hậu cần theo nhu cầu biên chế. Tham gia quản lý, huấn luyện cán bộ, nhân viên, đơn vị hậu cần, dự bị động viên theo phân cấp.

  Tổ chức bảo đảm hậu cần, chăm lo nuôi dưỡng bộ đội về ăn, ở, mặc và mọi nhu cầu khác theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, chính sách; bảo đảm dân chủ công khai, an toàn trong công tác hậu cần. Thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí.

  Chấp hành đúng chế độ báo cáo với người chỉ huy cấp mình, cơ quan hậu cần cấp trên. Thường xuyên thông báo cho cấp dưới về tình hình có liên quan.

  Là cơ quan thường trực phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác hậu cần từng thời gian, từng nhiệm vụ; tổ chức rút kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học hậu cần quân sự, xây dựng ngành hậu cần vững mạnh toàn diện.

  Trực tiếp quản lý, giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, năng lực trình độ quân sự, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, lề lối làm việc; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất trong cơ quan, đơn vị hậu cần thuộc quyền.         

b. Nhiệm vụ về công tác kỹ thuật

  Nắm chắc tính năng, kỹ thuật, quy tắc sử dụng, nội dung và quy trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp các loại trang bị kỹ thuật thuộc đơn vị quản lý;

  Lập kế hoạch CTKT thường xuyên, đột xuất trình chỉ huy Bệnh viện phê duyệt và báo cáo cơ quan kỹ thuật cấp trên; tổ chức thực hiện các kế hoạch.

  Là cơ quan thường trực Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” kịp thời sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý.

  Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật, niêm cất, sửa chữa TBKT theo phân cấp và hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

  Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác huấn luyện kỹ thuật hằng năm trong Bệnh viện.

  Nắm chắc tình hình hoạt động của cơ quan kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật. Tổ chức thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cho người và TBKT.

  Nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện việc bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo.

  Chỉ đạo và duy trì đơn vị thực hiện điều lệ, quy định, quy chế, quy phạm, quy trình kỹ thuật…

  Chấp hành đúng chế độ sơ kết, tổng kết, đăng ký thống kê, báo cáo với chỉ huy Bệnh viện và cơ quan kỹ thuật cấp trên; thường xuyên thông báo cho cơ quan kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật cấp dưới tình hình có liên quan đến công tác kỹ thuật.

III. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG

Gồm có 6 đơn vị trực thuộc:

  • Ban Quân nhu
  • Ban Doanh trại
  • Ban Quân y
  • Đội xe
  • Bếp nhân viên
  • Tổ điện nước

 

IV. KHEN THƯỞNG

 

2018 AHLLVTND Số 623/QĐ-CTN ngày 26/4/2018 của Chủ tịch nước
2020 HCBVTQ hạng 3 Số 1231/QĐ-CTN ngày 23/7/2020 của Chủ tịch nước

 


Dịch vụ thiết kế website wordpress