Trang chủ Đơn vị hành chính Phòng Chỉ đạo tuyến

Phòng Chỉ đạo tuyến

T6, 09/10/2020

Đại tá Nguyễn Hữu Chiến

Trưởng phòng

Tên đơn vị: Phòng Chỉ đạo tuyến

Lịch sử hình thành: Thành lập ngày  tháng  năm 2019.

Thông tin liên hệ: Phòng Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Quân y 103, số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại:

1.Chức năng

Phòng Chỉ đạo tuyến có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Bệnh viện trong việc chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế tại các đơn vị; phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu; đảm bảo quân y cho Trường Sa; thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo quy định

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật tại các đơn vị khi có yêu cầu.

2.2. Kết hợp với các đơn vị thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, đơn vị.

2.3. Phối hợp tổ chức huấn luyện, thay quân, nắm tình hình tổ công tác luân phiên tại đảo Nam Yết – Quần đảo Trường Sa.

2.4. Nắm tình hình, chất lượng cấp cứu, chuyển tuyến điều trị người bệnh theo quy định. Thực hiện thông báo tuyến nhằm rút kinh nghiệm chuyên môn trong những trường hợp cụ thể.

2.5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đao tuyến và luân phiên cán bộ hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới.

2.6. Định kỳ sơ kết, tổng kết với tuyến dưới đeer thông tin hai chiều; rút kinh nghiệm trong thực hiện điều chỉnh hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ phù hợp với nhu cầu.

2.7. Thống kê, lưu trữ các tài liệu về hoạt động chuyển tuyến, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của Bệnh viện.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.


Dịch vụ thiết kế website wordpress