Nội thần kinh

  • Co giật và động kinh
  • Mục tiêu: 1. Phân biệt được cơn co giật và bệnh động kinh. 2. Trình bày được đặc điểm lâm sàng của một số dạng cơn động kinh thường gặp. 3. Trình bày được nguyên tắc điều trị và sử...
  • Triệu chứng thần kinh ở bệnh nhân COVID-19
  • TÓM TẮT Bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) do nhiễm SARS-CoV-2 đã được tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố là đại dịch trên toàn thế giới vào ngày 11 tháng 3 năm 2020 và cho đến nay, dịch bệnh...
  • Đau đầu Migraine
  • 23/12/2020
  • Trong các chứng đau đầu thường gặp hàng ngày thì Migraine (MG) có tỷ lệ cao nhất. Đa số tác giả cho rằng khoảng 5 - 10% dân số thế giới, nữ gặp nhiều hơn nam, tỷ lệ giới tính:...
Dịch vụ thiết kế website wordpress