Trang chủ Nghiên cứu Khoa học

Nghiên cứu Khoa học

  • CƠ CHẾ VÀ ĐIỀU TRỊ XƠ PHỔI SAU COVID-19
  • 19/05/2022
  • (TỔNG QUAN TÀI LIỆU) Tạ Bá Thắng (Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y) 1.Đặt vấn đề Coronavirus 2 gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2: SARS-CoV-2) được gọi là COVID-19...
  • Quản lý bệnh nhân nhược cơ trong giai đoạn thai kỳ
  • 14/04/2022
  •   Tài liệu dịch: Tác giả: Ramandeep Bansal, Manoj Kumar Goyal,1 and Manish Modi1 Indian J Pharmacol. 2018 Nov-Dec; 50(6): 302–308. Biên dịch: Dương Tạ Hải Ninh Tóm tắt        Việc kiểm soát bệnh nhược cơ (Myasthenia Gravis- MG) trong thai kỳ đòi hỏi...
Dịch vụ thiết kế website wordpress