Lao và bệnh phổi

  • Cập nhật viêm phổi ở bệnh nhân COVID-19
  • 01/06/2021
  • Tóm tắt: Dịch Covid -19 đến nay vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và Việt Nam. Viêm phổi và viêm phổi nặng ở bệnh nhân COVID-19 hiện đang là thức thách trong thực hành lâm...
  • Thực trạng và cập nhật ung thư tại Việt Nam
  • 09/10/2020
  • ĐẶT VẤN ĐỀ Theo WHO, năm 2008 thế giới  có 12,6 triệu người mắc ung thư, trong đó có 7,5 triệu người tử vong. Năm 2015, có khoảng 90,5 triệu người bị ung thư. Mỗi năm có 14,1 triệu mới mắc,...
Dịch vụ thiết kế website wordpress