Khoa Trang bị

T6, 09/10/2020
ThS. Đặng Ngọc Hào

Chủ nhiệm Khoa

ThS. Trần Thanh Bình

Phó Chủ nhiệm Khoa

Cử nhân Phạm Lê Nam

Hành chính trưởng

Tên đơn vị: Khoa Trang bị

Lịch sử hình thành: Thành lập ngày 12/6/1955.

Thông tin liên hệ: Khoa Trang bị – Bệnh viện Quân y 103, số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 069 466 462                           

* Chức năng:

– Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác đảm bảo Vật tư y tế tiêu hao, sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị y tế và đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế.

* Nhiệm vụ:

– Quản lý toàn diện số lượng, chất lượng, chủng loại máy thiết bị và dụng cụ y tế trong toàn bệnh viện.

– Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, triển khai và duy trì sự làm việc liên tục, ổn định, hiệu quả của máy thiết bị y tế phục vụ tốt cho chẩn đoán, điều trị cũng như phát triển kỹ thuật của bệnh viện.

– Quản lý, cung ứng đầy đủ về số lượng, chủng loại vật tư y tế (vật tư y tế thay thế kỹ thuật cao, vật tư y tế tiêu hao thông thường) cho chẩn đoán, điều trị và phát triển kỹ thuật của bệnh viện.

* Nghiên cứu khoa học, đào tạo:

– Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

– Xây dựng đội ngũ chuyên môn có trình độ cao về thiết bị y tế, đặc biệt máy kỹ thuật cao chuyên sâu và trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế, đúng với chức năng nhiệm vụ của khoa Trang bị.

– Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.

* Thành tích:

– Năm 2018: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

– Năm 2010, 2017: Bằng khen Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

– Năm 2015, 2016, 2018: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.


Dịch vụ thiết kế website wordpress