Trang chủ Các Bộ môn, Khoa Nội Khoa Hồi sức Nội

Khoa Hồi sức Nội

T4, 16/12/2020

TS. BS CKII Phạm Thái Dũng

Chủ nhiệm khoa

CNĐD Lê Xuân Phong

Điều dưỡng trưởng

 

Tên đơn vị: Khoa Hồi Sức Nội và Chống Độc  (A27) – Trung Tâm HSCC và CĐ

Lịch sử hình thành: Thành lập ngày 03/01/2020

Thông tin liên hệ: Khoa Hồi Sức Nội và Chống Độc  (A27) – Trung Tâm HSCC và CĐ / Bệnh viện Quân y 103, số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.      

 Điện thoại : ……………………………                Email: …………………………………..      

Chức năng, nhiệm vụ

– Đào tạo: Tiến sỹ, thạc sỹ chuyên nghành Hồi Sức cấp cứu và Chống độc , BSCKI, II chuyên nghành Hồi Sức cấp cứu và Chống độc , bác sỹ dài hạn đa khoa Quân y, Dân y, cử nhận điều dưỡng, chuyên khoa định hướng chuyên ngành Hồi Sức cấp cứu và Chống độc , chỉ đạo các tuyến quân, dân y về chuyên ngành…

– Nghiên cứu khoa học: Thực hiện hoặc hướng dẫn đề tài các cấp về chuyên ngành Hồi Sức cấp cứu và Chống độc  và liên quan.

– Điều trị: Cấp cứu Hồi sức , điều trị tích cực  tất cả các bệnh lí Nội khoa và liên quan.

Các kĩ thuật mũi nhọn:


Dịch vụ thiết kế website wordpress