Huyết học Truyền máu

  • Quy trình chọc hút tủy xương
  • 1. Đại cương - Tủy xương là một cơ quan tạo máu quan trọng, nằm rải rác khắp các xương tròn, xương dẹt trong cơ thể. Tủy xương có 2 loại chính là tủy đỏ và tủy vàng. Tủy đỏ...
Dịch vụ thiết kế website wordpress