Trang chủ Dành cho cộng đồng Hỏi đáp Hướng dẫn thủ tục xin xác nhận đang nằm viện

Hướng dẫn thủ tục xin xác nhận đang nằm viện

T3, 23/03/2021

Người bệnh muốn xin xác nhận đang nằm viện, thực hiện theo các bước sau:

1. Người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh viết đơn xin xác nhận (theo mẫu).

2. Cung cấp đơn cho bác sĩ điều trị

3. Bác sĩ điều trị nhận đơn, ký nháy và trình chỉ huy khoa ký xác nhận.

4. Hành chính khoa điều trị chuyển đơn lên Bộ phận hành chính/phòng Kế hoạch tổng hợp.

5. Phòng Kế hoạch Tổng hợp trình người có thẩm quyền ký, đóng dấu.

6. Hành chính khoa điều trị nhận lại hồ sơ và chuyển cho người bệnh.


Dịch vụ thiết kế website wordpress