Trang chủ Hướng dẫn thủ tục nhập viện

Hướng dẫn thủ tục nhập viện

  • Đối tượng BHYT dân
  • Sau khi nhận hồ sơ nhập viện từ bác sĩ khám bệnh, người bệnh làm thủ tục nhập viện tại tầng 1 theo thứ tự sau:   1. Đến khu vực duyệt BHYT (tầng 1): bàn 21, 22. 2. Làm...
  • Đối tượng BHYT Quân
  • Sau khi nhận hồ sơ nhập viện từ bác sĩ khám bệnh, người bệnh làm thủ tục nhập viện tại tầng 1 theo thứ tự sau:   1. Đến khu vực duyệt BHYT (tầng 1): bàn 21, 22. 2. Làm...
Dịch vụ thiết kế website wordpress