Trang chủ Dành cho cộng đồng Hỏi đáp Hướng dẫn thủ tục nhập viện đối tượng BHYT quân tại KKB

Hướng dẫn thủ tục nhập viện đối tượng BHYT quân tại KKB

T3, 23/03/2021

Sau khi nhận hồ sơ nhập viện từ bác sĩ khám bệnh, người bệnh làm thủ tục nhập viện tại tầng 1 theo thứ tự sau:

 

1. Đến khu vực duyệt BHYT (tầng 1): bàn 21, 22.

2. Làm bệnh án vào viện: bàn số 24, 25, 26.

3. Nộp giấy cung cấp tài chính tại bàn số 30, 31.

4. Đi về phía thang máy trung tâm gặp bảo vệ để được hướng dẫn lên các khoa lâm sàng.


Dịch vụ thiết kế website wordpress