Đột quỵ

  • Tổng quan chẩn đoán và điều trị đau
  • 1. Khái niệm đau và phân loại đau Định nghĩa đau của Hiệp hội nghiên cứu đau quốc tế (International Association for the Study of Pain - IASP) năm 1994: “Đau là một cảm giác khó chịu và sự chịu...
  • Đột quỵ tuyến yên (PITUITARY APOPLEXY)
  • Đặt vấn đề Đột quỵ tuyến yên là một bệnh hiếm gặp, dễ bỏ sót chẩn đoán, điều trị phức tạp. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, cũng như nguyên tắc điều trị đan xen giữa nhiều chuyên ngành:...
Dịch vụ thiết kế website wordpress