Đối tượng không có BHYT

T6, 09/07/2021

Sau khi nhận hồ sơ nhập viện từ bác sĩ khám bệnh, người bệnh làm thủ tục nhập viện tại tầng 1 theo thứ tự sau:

 

1. Làm bệnh án vào viện: bàn số 24, 25, 26.

2. Nộp tiền tạm ứng viện phí tại bàn số 30, 31.

3. Đi về phía thang máy trung tâm gặp bảo vệ để được hướng dẫn lên các khoa lâm sàng.


Dịch vụ thiết kế website wordpress