Trang chủ Các Bộ môn, Khoa Nội

Các Bộ môn, Khoa Nội

 • Khoa Nội tiết (A19)
 • PGS.TS Nguyễn Minh Núi Chủ nhiệm khoa CNĐD Nguyễn Ngọc Phương Điều dưỡng trưởng Tên đơn vị: Khoa Nội tiết ( A19) Lịch sử hình thành: Khoa Nội tiết chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2018, trên cơ...
 • Khoa Khớp (A11)
 • TS Nguyễn Huy Thông Chủ nhiệm Khoa CNĐD Hoàng Thị Thu Điều dưỡng trưởng Tên đơn vị: Khoa Khớp Lịch sử hình thành: Khoa Khớp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2018, trên cơ sở thực hiện Quyết...
 • Khoa Lao (A17)
 • TS. Nguyễn Lam  Chủ nhiệm Khoa CNĐD Trần Văn Trường Điều dưỡng trưởng Tên đơn vị: Khoa Bệnh Lao (A17), Bộ môn - Trung tâm Nội Hô hấp. Thông tin liên hệ: Khoa Bệnh Lao, Bộ môn - Trung tâm...
 • Khoa Bệnh phổi (A3)
 • 17/12/2020
 • TS. Đào Ngọc Bằng Phó Chủ nhiệm Khoa PGS.TS. Tạ Bá Thắng Chủ nhiệm Khoa CNĐD Nguyễn Thị Như Hảo Điều dưỡng trưởng Tên đơn vị: Khoa Bệnh phổi (AM3), Bộ môn - Trung tâm Nội Hô hấp. Thông tin...
 • Khoa Nội tim mạch (A2)
 • 16/12/2020
 • TS. Nguyễn Duy Toàn Chủ nhiệm khoa Ths. Bùi Thùy Dương PT. Phó chủ nhiệm khoa CNĐD Nguyễn Thị Thu Hà Điều dưỡng trưởng Tên đơn vị: Khoa Nội Tim mạch (A2), Bộ môn – Trung tâm Tim mạch Lịch...
 • Khoa Can thiệp Tim mạch (A16)
 • 16/12/2020
 • Ts. Trần Đức Hùng Chủ nhiệm khoa CNĐD. Nguyễn Bình Triệu Điều dưỡng trưởng Tên đơn vị: Khoa Can thiệp tim mạch, Bộ môn - Trung tâm Tim mạch Lịch sử hình thành: Với bề dầy kinh nghiệm hơn 15...
 • Khoa Vật lý – Xạ trị (A21)
 • 16/12/2020
 • GS.TS. Nguyễn Văn Ba Giám đốc TT - Chủ nhiệm khoa BSCK2. Trần Văn Hạ Phó chủ nhiệm Khoa CNĐD. Lê Văn Định Điều dưỡng trưởng Tên đơn vị: Khoa Vật lý-Xạ trị (A21), Bộ môn – Trung tâm Ung...
 • Khoa Hóa trị (A20)
 • 16/12/2020
 • PGS. TS. Nghiêm Thị Minh Châu Chủ nhiệm Khoa Ths. BsCK1. Hồ Viết Hoành Phó chủ nhiệm khoa CNĐD Nguyễn Hữu Thiện Điều dưỡng trưởng Tên đơn vị: Khoa Hoá trị (A20) - Bộ môn Trung tâm Ung bướu. Lịch...
 • Khoa Hồi sức Nội
 • 16/12/2020
 • TS. BS CKII Phạm Thái Dũng Chủ nhiệm khoa CNĐD Lê Xuân Phong Điều dưỡng trưởng   Tên đơn vị: Khoa Hồi Sức Nội và Chống Độc  (A27) - Trung Tâm HSCC và CĐ Lịch sử hình thành: Thành lập...
Dịch vụ thiết kế website wordpress