Trang chủ Các Bộ môn, Khoa Cận lâm sàng Bộ môn Điều dưỡng (CM17)

Bộ môn Điều dưỡng (CM17)

T3, 22/06/2021
PGS.TS Lê Anh Tuấn

Chủ nhiệm Bộ môn

Tên đơn vị: Bộ môn Điều dưỡng (CM17).

Lịch sử hình thành: Thành lập ngày20/12/1993.

Thông tin liên hệ: Bộ môn Điều dưỡng/Bệnh viện Quân y 103, số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 069 566 741                Email: bomondieuduonghvqy@gmail.com    

1. Chức năng, nhiệm vụ

-Đào tạo:

+ Chuyên ngành: Điều dưỡng, kỹ năng y khoa

+ Bậc học: Cử nhân điều dưỡng bậc đại học, bác sĩ đa khoa, bác sĩ sau đại học.

-Danh sách các môn giảng dạy:

+Điều dưỡng cơ sở 1,2, kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng, giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng, quản lý điều dưỡng… cho đối tượng cử nhân điều dưỡng bậc đại học.

+Điều dưỡng cơ bản cho các lớp Quân y và Dân y bậc đại học.

+ Giảng dạy kỹ năng y khoa trên mô hình mô phỏng cho học viên sau đại học tại Trung tâm đào tạo kỹ năng y khoa – Học viện Quân y.

-Nghiên cứu khoa học: thực hiện và hướng dẫn đề tài các cấp về chuyên ngànhĐiều dưỡng.

– Công tác chuyên môn:

+ Giảng viên của Bộ môn tham gia điều trị và chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng (B7, B2, B11, B20, A1, A2, A5, A12, A21) đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng điều trị.

+ Tham gia ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103 và tham gia chuyển giao kỹ thuật, tư vấn ghép thận cho các bệnh viện như: Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Xanh-pôn.

2. Thành tích

Nhiều năm liền được phong tặng danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

* Đào tạo:

– Đã biên soạn: giáo trình điều dưỡng thần kinh (1997), tham gia biên soạn giáo trình bệnh học truyền nhiễm và nhiệt đới (2008), giáo trình điều dưỡng cơ sở (2010) và tái bản năm 2018, giáo trình quản lý và nghiên cứu điều dưỡng (2011).

– Là Bộ môn chủ quản, giảng dạy lý thuyết và huấn luyện thực hành cho đối tượng cử nhân điều dưỡng bậc đại học, môn điều dưỡng cơ bản cho các đối tượng học viên y.

– Xây dựng và phát triển Trung tâm đào tạo kỹ năng y khoa.

– Giảng dạy trên mô hình mô phỏng và dạy học trực tuyến cho nhiều đối tượng học viên.

– Giảng dạy về đào tạo, nghiên cứu khoa học cho điều dưỡng các Bệnh viện trong Quân đội.

* Nghiên cứu khoa học:

– Đề tài: 02 đề tài NCKH cấp Bộ Quốc phòng, 05 đề tài NCKH cấp Học viện.

– Sáng kiến cải tiến: 01 sáng kiến cải tiến cấp Bộ Tổng tham mưu, 01 sáng kiến cải tiến cấp Học viện.

– Báo cáo khoa học: Có các báo cáo khoa học tại Hội nghị NCKH các trường Y – Dược khu vực Hà Nội, hội nghị điều dưỡng quân đội các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hội nghị đào tạo mô phỏng trong các trường Quân y tổ chức tại Thái Lan.

– Có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín như: Tạp chí Y học lâm sàng 108, Y – Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Y học Quân sự, Điều dưỡng Việt Nam…

– Hướng dẫn nhiều lượt sinh viên nghiên cứu khoa học.

* Khen thưởng:

– 01 bằng khen của Bộ Quốc Phòng.

– 01 bằng khen của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

– 03 bằng khen của Học viện Quân y.

– 01 bằng khen của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

– 01 giải nhì tại Hội nghị NCKH các trường đại học Y – Dược khu vực Hà Nội.

– 01 giải ba, 04 giải khuyến khích tại Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y.

– 01 thầy thuốc ưu tú, 02 giảng viên Giỏi cấp Học viện.

– Nhiều giấy khen và danh hiệu cao quý khác.

3. Một số hình ảnh hoạt động

– Công tác đào tạo:

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật điều dưỡng

Giảng dạy kỹ năng y khoa tại Trung tâm đào tạo kỹ năng y khoa – Học viện Quân y

Trao đổi về đào tạo tại Trường Đại học Quốc gia Singapore

Phối hợp đào tạo CPR giữa Việt Nam và Singapore tại Việt Nam

Tổ chức Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng dạy học lâm sàng cho sinh viên cử nhân điều dưỡng

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học tại Hội nghị điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

Cán bộ Bộ môn tham dự Hội nghị đào tạo mô phỏng trong các trường Quân y tổ chức tại Thái Lan

 


Dịch vụ thiết kế website wordpress