Trang chủ Dành cho cộng đồng Công tác tuyến, chính sách Bệnh viện Quân y 103 tri ân các đối tượng chính sách tại Trung tâm nuôi dưỡng TBB Nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên

Bệnh viện Quân y 103 tri ân các đối tượng chính sách tại Trung tâm nuôi dưỡng TBB Nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên

Bệnh viện Quân y 103 tri ân các đối tượng chính sách tại Trung tâm nuôi dưỡng TBB Nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

Video liên quan

Dịch vụ thiết kế website wordpress