Trang chủ Đơn vị hành chính Ban Điều hành, Quản lý các tòa nhà

Ban Điều hành, Quản lý các tòa nhà

T3, 23/08/2022
Ts. Trần Trọng Hữu

Trưởng ban

 

Tên đơn vị: Ban Điều hành, quản lý các tòa nhà

Lịch sử hình thành: Thành lập ngày 27/6/2022

Thông tin liên hệ: Ban Điều hành, quản lý các tòa nhà /Bệnh viện Quân y 103, số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0336999103                           Email:  BanDHQLBV103@gmail.com     

Chức năng

– Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình, hệ thống kỹ thuật các tòa nhà.

Nhiệm vụ

Theo dõi, vận hành, quản lý, duy trì hoạt động các hệ thống kỹ thuật ổn định, liên tục 24/24h phục vụ cho công tác đào tạo, điều trị và nghiên cứu khoa học của Bệnh viện;

– Tổ chức sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục công trình, hệ thống kỹ thuật các tòa nhà theo quy định;

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra hệ số an toàn, chất lượng công trình, hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị vận hành, đề xuất với Ban Giám đốc sửa chữa, thay thế bảo đảm hệ thống hoạt động 24/24h;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.


Dịch vụ thiết kế website wordpress