Ban Giáo vụ

T6, 09/10/2020

TS Đặng Duy Quý

Trưởng ban

Ngày thành lập: 25 – 11 – 1981

Ngày 19/5/1999, cùng với các cơ quan: ban Y vụ, bộ phận Quân lực sáp nhập vào phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

Ngày 05/02/2007, Ban Giám đốc HVQY có Quyết định tách ban Giáo vụ ra khỏi phòng KH – TH và trực thuộc Ban Giám đốc Bệnh viện 103.

 

Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng:

Là cơ quan tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên khoa sơ bộ

 

Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động huấn luyện lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

– Quản lý, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các chế độ, quy chế đào tạo về công tác dạy học lâm sàng.

– Tổ chức các hội nghị, hội thảo về chuyên môn và nghiệp vụ của Bệnh viện.

Thành tích của đơn vị:

Xây dựng kế hoạch thực tập lâm sàng cho: 40 khoá bác sĩ quân y dài hạn, 7 khoá bác sĩ dân y dài hạn, 13 khoá bác sĩ đa khoa 4 năm quân y, 14 khoá bác sĩ đa khoa dân y 4 năm, 6 khoá cử nhân điều dưỡng, 4 khoá cử nhân kỹ thuật y học, 2 khoá trung cấp điều dưỡng ngắn hạn, 10 khoá bác sĩ nội trú, 34 khoá bác sĩ chuyên khoa cấp I, 24 khoá bác sĩ chuyên khoa cấp II, 18 khoá bác sĩ cao học.

Tổ chức nhiều hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế về các chuyên ngành.

Khen thưởng:

– 10 Bằng khen.

– 16 Giấy khen.

Ngày thành lập: 25 – 11 – 1981

Ngày 19/5/1999, cùng với các cơ quan: ban Y vụ, bộ phận Quân lực sáp nhập vào phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

Ngày 05/02/2007, Ban Giám đốc HVQY có Quyết định tách ban Giáo vụ ra khỏi phòng KH – TH và trực thuộc Ban Giám đốc Bệnh viện 103.

Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng:

Là cơ quan tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên khoa sơ bộ

Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động huấn luyện lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

– Quản lý, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các chế độ, quy chế đào tạo về công tác dạy học lâm sàng.

– Tổ chức các hội nghị, hội thảo về chuyên môn và nghiệp vụ của Bệnh viện.

Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy qua các thời kỳ:

Trưởng Ban:

1981 – 1985     BS Nguyễn Gia Liêm

1986 – 1988     BS Dương Khoát Hải

1999 – 2001     BS CKI Dương Văn Lý

2001 – nay       Th.S, BSCKI Đào Nam Lượng.

Phó Ban:

1989 – 1999     BS CKI Dương Văn Lý

Thành tích của đơn vị:

Xây dựng kế hoạch thực tập lâm sàng cho: 40 khoá bác sĩ quân y dài hạn, 7 khoá bác sĩ dân y dài hạn, 13 khoá bác sĩ đa khoa 4 năm quân y, 14 khoá bác sĩ đa khoa dân y 4 năm, 6 khoá cử nhân điều dưỡng, 4 khoá cử nhân kỹ thuật y học, 2 khoá trung cấp điều dưỡng ngắn hạn, 10 khoá bác sĩ nội trú, 34 khoá bác sĩ chuyên khoa cấp I, 24 khoá bác sĩ chuyên khoa cấp II, 18 khoá bác sĩ cao học.

Tổ chức nhiều hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế về các chuyên ngành.

Xây dựng và đào tạo đội ngũ chuyên môn:

– 1 Thạc sỹ.

– 2 Bác sỹ.CKII

Khen thưởng:

– 10 Bằng khen.

– 16 Giấy khen.


Dịch vụ thiết kế website wordpress