Bài báo y học

  • CƠ CHẾ VÀ ĐIỀU TRỊ XƠ PHỔI SAU COVID-19
  • 19/05/2022
  • (TỔNG QUAN TÀI LIỆU) Tạ Bá Thắng (Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y) 1.Đặt vấn đề Coronavirus 2 gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2: SARS-CoV-2) được gọi là COVID-19...
Dịch vụ thiết kế website wordpress